Dansk Sejlunion har opdateret hjemmesidens information om Corona-situationen.

Henstillingerne til sejlklubberne er præciseret, så det fremgår helt klart, at DIF og Dansk Sejlunion henstiller til, at der ikke finder nogen aktiviteter sted i sejlklubberne – hverken indendørs, udendørs eller på vandet.

Desuden er der indskrevet et helt nyt afsnit om, hvordan de enkelte sejlere og bådejere bør forholde sig.

;