Klubaften med Nicolai Sehested

Restaurant Pynten Horsens Lystbådehavn

Vi glæder os til at kunne invitere til klubaften med Nicolai Sehested, der vil fortælle om sine sejladser 83.000 km jorden rundt med Volvo Ocean Race. Hvad får en til at sejle jorden rundt på en sejlbåd bygget i kulfiber? Hvad får en til at opgive alt for at udsætte sig selv for umenneskelige strabadser […]

Standerhejsning i Horsens Sejlklub Lørdag den 6.april 2019   Klokken 17.00:                    Formanden   holder standerhejsningstalen ved flagmasten Sejlersangen synges, mens standeren går til tops og en ny sæson start Uddeling af duelighedsbeviser Herefter er der øl, vand ved masten Klokken 18.00                    går vi i klubhuset, hvor […]

Tune Up – jollestævne

Jollepladsen - se røde skure

Jollestævne for Optimist A, B og C, Laser, Feva, 29'er og  Europa Se indbydelse og tilmeld dig via dette link Tune Up          

Vi fejrer Europamesteren

Restaurant Pynten Horsens Lystbådehavn

https://mailchi.mp/64ee7e33de5c/invitation-at-fejre-europamesterskab-til-anne-marie-rindom  

Business Cup

Kapsejlads for firmahold. For mere information, kontakt Søren Klint på 4025 5201

Pigekapsejlads (7/7)

Sidste forårssejlads ”Peter de gæ`nok” sejlads. Afslutning i klubhuset efter sejladsen.

DH-DM – Danmarksmesterskab for kølbåde 2019

Horsens, Snaptun og Juelsminde sejlklubber afholder i samarbejde med Dansk Sejlunion DH-DM i Juelsminde den 30. august til 1. september. Se mere information her

Endelave Rundt 2019

Distancesejlads rundt om Endelave. Afholdes i forbindelse med DH-DM, men afvikles som særskilt sejlads. Start kl. 10 fra Snaptun. Mere information følger.

Pigesejlads (6/6)

Sidste efterårs sejlads Skippermøde kl. 18:00. Afslutning i klubhuset efter sejladsen.

Trekost 2-star 2019

Horsens Sejlklubs traditionsrige sejlads for 2-mandsbesætninger. Mere information og tilmelding - se her

Høsttur til Bogense

bogense marina

https://horsens-sejlklub.dk/hoesttur-2019-til-bogense/

J/70 Danmarksmesterskab

Danmarksmesterskab for J/70-klassen. Klik her for mere information og tilmelding mv.

Afrigning af skolebådene

Lørdag  12.okt. 2019 fra kl 9:30 Afrigning. Tømning af både, fejlgennemgang af både, tage masten af (med og uden mastekran), demontering af rigdele, mast til opbevaring, rigdele til opbevaring. Tilmelding til rasmus.hjorth.jyl@gmail.com

Optagning af skolebådene

Lørdag  19.okt. 2019 fra kl 9:30 Optagning. Klargøring af vogne, slæbning til kransted, instruktion i brug af kran, betjening af kran, placering på vinterplads. Afdækning Tilmelding til rasmus.hjorth.jyl@gmail.com

Standernedhaling og 140 års Jubilæum

Horsens Sejlklub

Sæt x i kalenderen 26 oktober kl. 16. Det bliver festligt og uformelt, og alle medlemmer kan deltage, så lad det være sæsonafslutningen for ungdom, sejlerskole, J70, OK joller, torsdagssejladserne, matroserne o.s.v. Detaljer og tilmelding på https://horsens-sejlklub.dk/husk-standernedhaling-og-140-aars-jubilaeum/ Vi glæder os til en festlig dag. Med sejlerhilsen Bestyrelsen i Horsens Sejlklub

Kr.80,00

Nytårscup

Kapsejlads i klubbens J/70´ere. Tilmelding individuelt eller som hold til Morten Fjerbæk på fjerbaek@gmail.com senest 20. december.

VHF kursus start

Information og tilmelding senest 21/2 på: https://2939.foreninglet.dk/memberportal/teamenrollment/showactivity/35794/0/5372  

Standerhejsning

Horsens Sejlklub

Vi indleder sæsonen og hejser standeren den 10. april. Nærmere følger når vi ved mere om forsamlingsforbud på det tidspunkt.

Youngster – kom og prøv J70

Arrangement for unge mellem fra 13 år, som har lyst til at prøve at sejle J70. Mere information følger

Camp Borre

Borre Knob Søborgvej 20, Horsens

Den årlige sommercamp for ungdomssejlerne.

Høsttur

Se: https://horsens-sejlklub.dk/hoesttur-2021/

KDY15 DM

Horsens Sejlklub
;