Søndag den 4. november klokken 9.00

Som Carl Gerstrøm beskrev i klubblad nr. 2 2018 har bl.a. Aarhus Sejlklub en tradition for 2 arbejdsdage hvert år.

Dette indfører vi nu i HSH.

Søndag den 4.november 2018 klokken 9.00, bliver første gang, der er arbejdsdag i Horsens Sejlklub.

Der er flere opgaver; stole og borde fra terrassen skal i vinterhi, alt skal gøres klar til vinteren. Kom og giv en hånd med!

Vi starter søndag morgen klokken 9.00 med morgenkaffe i MONGO og så fordeler vi opgaverne.

Kom og være med til både en arbejdsom, men forhåbentlig også en hyggelig dag, hvor vi kan mødes på kryds og tværs i klubben.

Tilmeld dig til formand@horsens-sejlklub.dk , så vi ved hvor mange rundstykker der skal købes.

;