Ændring p.g.a. Corona situationen

På grund af den nuværende Corona situation, med dertil hørende anbefalinger og restriktioner, har vi besluttet at aflyse/udsætte som følger:

Aflyst: De traditionelle sammenkomster i Restaurant Pynten juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Udsat: Klubaften den 10. januar

Nærmere følger om klubaften den 24. januar og 31. januar.

Generalforsamling i Horsens Sejlklub er foreløbig planlagt til mandag den 7. marts.

Mongo og øvrige klublokaler

Frem til i første omgang 5. januar, er Mongo lukket for undervisning og sociale aktiviteter.

Kun adgang hvis man skal hente noget, eller få personer skal holde et møde. Husk gældende regler om mundbind og Coronapas.

Vi opdaterer løbende.

Peter Bjerremand
19.12

 


Vi har modtaget følgende fra Horsens Kommune:

Oversigt med informationer og hjælp til foreningslivet i forhold til tiden med Corona-virus

Information angående idræts-, forenings- og aftenskoleaktiviteter mm.

Opdateret 18. december 2021

Folketingets Epidemiudvalg har godkendt en række restriktioner på fritids- og idrætsområdet. Reglerne gælder fra søndag d. 19/12 2021 kl. 08.00.

Det betyder, at lokaler og udendørs faciliteter til aftenskoleaktiviteter er lukkede.

For det øvrige foreningsliv kan lokaler benyttes, men der er genindført krav om mundbind for personer over 12 år. Det er ikke af myndighederne specificeret, hvordan mundbindskravet endeligt skal fortolkes, men tidligere gjaldt det ikke under selve aktiviteten eller når man sidder ned. Vi kan endnu ikke med sikkerhed sige, at det er sådan kravet skal håndhæves denne gang, men vi opdaterer siden, når vi kender de nærmere retningslinjer. Mundbindskravet gælder indtil videre til den 17. januar.

Myndighederne har dog en opfordring om, at der ikke afholdes indendørs foreningsaktiviteter i juleferien indtil den 5. januar 2022.

De allerede eksisterende anbefalinger og krav om coronapas fortsætter uændret, dog med den modifikation at der også er lukket for betalende tilskuere (og tilsvarende gratisbiletter) til idrætskampe.

Regeringens anbefalingerne er:

Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten
Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Der er særlige regler for coronapas ved store idrætsarrangementer og aftenskoleforedrag mm. med mange tilskuere eller deltagere (over 100 indendørs og 1.000 udendørs fra 29/11), Retningslinjerne er uddybet af Kulturministeriet her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19.

 

;