Medio marts – lige inden Danmark gik i coronamode – blev der afholdt generalforsamling i Horsens Sejlklubs Venner, – 67de.
Formanden bød velkommen til de 23 fremmødte og mindes medlemmer der var gået bort i 2019.
Inden den egentlige beretning præsenterede formanden bestyrelsen.
Claus Bjørnhart, udpeget af Horsens Sejlklub
Birger Iversen, valgt kasserer
Carl Gerstrøm, valgt formand
I beretningen kom formanden kort ind på Horsens Sejlklubs Venners historie og formål.
Kort omtalt, at indsamling af midler til Horsens Sejlklub var overgået til andet regi, og at ”vennerne” i dag havde mere social karakter. Det blev nævnt, at foreningen havde status som forening, der kan modtage fradragsberettige gaver i f.m. indsamling til klubhusbyggeri i 2013.
Som giver af flagmasten har ”vennerne” varetaget vedligeholdelsen, såvel økonomisk som fysisk. Flagmasten er der ikke gjort noget ved i 2018, -19 og -20. Man skal nok have lagt den ned efter standernedhalingen til efteråret, sagde formanden.
Det blev nævnt at foreningen har 69 navne i databasen.
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.
Sidste år annoncerede formand og kasserer at de ville gå af ved denne generalforsamling.
Nils Buhl blev valgt til formandsposten og Henrik Valkær til kasserer posten.
Horsens Sejlklubs Venners bestyrelsen efter denne generalforsamling består af.
Formand Nils Buhl nyvalgt for 2 år
Klasserer Henrik Valkær nyvalgt for 1 år
Claus Bjørnhart Udpeget af HSH bestyrelsen for 2 år
Formanden uddelte ”vennernes” 2 hædersbevisninger ”Poul Ohffs jubilæumspokal” og ”Poder pokalen”. Prismodtagerne var ikke tilstede og vil får overrakt pokalerne ved en senere lejlighed.
Formanden for Horsens Sejlklub takkede den afgåede kasserer og den afgåede formand for deres arbejde og overrakte en vingave.
Der blev udbragt et 3 fol digt leve for HSH, HSV og sejlsporten, hvorefter man gik til bords for at indtage den obligatoriske kogte torsk med det hele, – meget velsmagende.
Horsens sejlersang blev afsunget.
Efter middagen var der hyggeligt samvær. Et enkelt raflebord blev etableret med klubbens mest berygtede ”hajer”. Nils Buhl vandt rafleturneringen.
Fin aften om end det ikke blev så sent som for 30 år siden.
April 2020/CG

Foto tekst.
HSV 1: Dejlig kogt torsk og en enkelt wienerschnitzel.
HSV 2: Koncentration om raflebordet. Fra venstre Carl Gerstrøm, Nils Buhl, Bjarne Hansen og Per Ullmann

;