Vælg en side

Bliv medlem

Ansøgning om medlemskab af Horsens Sejlklub

Medlemsskaber: 1. november 2017 - 31. oktober 2018

A. Myndig, aktiv sejler eller deltager i klubbens virke på anden måde. Kr. 1107 ,-
B. Umyndig aktiv sejler eller uddannelsessøgende aktiv sejler under 25 år. Kr. 935 ,-
C. Samboende par med hjemmeboende umyndige børn. Kr. 2888,-
D. Ikke aktiv Kr. 554,-

Tilmelding til Betalingsservice er nødvendigt ellers koster det kr. 50,00 pr. opkrævning.

Leje af optimistjoller udgør udover kontingentet Kr. 800,-.

Ansøgning kan sendes elektronisk eller udskrives og sendes til kassereren på adressen:
Klaus D. Johansen

Kasserer, Medlemmer, indmeldelser og udmeldelser

medlem@horsens-sejlklub.dk
Tlf. 4030 1538

;