HSH Kommunikation

Følg med i hvad der sker i Horsens Sejlklub

HSH Kommunikation

I en stor og meget alsidig sejlklub som Horsens Sejlklub er kommunikation af meget stor betydning for klubbens trivsel og sammenhængskraft. Mange aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere.

Et bredt sammensat kommunikationsudvalg koordinerer nyhedsformidlingen, – hvilket stof skal bringes hvornår og i hvilket medie.

7 platforme

Klubben benytter sig af 6 kommunikationsplatforme.

Klubbladet

Klubblad der udkommer 4 gange om året i et oplag på 800 stk. Bladet er normalt på 48 sider i A4 format, trykt i farver på kraftigt papir. Bladet omdeles i Horsens by via ungdomsmedlemmerne. Ud over medlemmer og annoncører får alle byrådsmedlemmer og relevante embedsmænd et eksemplar. Der lægges et blad i venteværelset hos byens læger og tandlæger.

Indholdsmæssigt tilstræbes, at have stof fra alle klubbens ”afdelinger” med foromtale af arrangementer og efterfølgende referater. Der er et unikt samspil mellem blad og hjemmeside.

Hjemmeside

Hjemmesiden har netop gennemgået total opdatering kombineret med en reorganisering af de frivillige, der tager sig af stoffet. Langsom flyttes fokus fra blad til hjemmeside. Se hvem du skal tage fat i, når du har nyt, du ønsker på hjemmesiden.

Læs med under nyheder på hjemmesiden om hvad der sker i Horsens Sejlklub.

Nyhedsbrev

Der sendes et nyhedsbrev ca. en gang om måneden til ca. 500 mailadresser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Facebook

Klubben har en Facebook side og en del Facebook grupper til nogle af afdelingerne. Facebook er de unges foretrukne platform sammen med hjemmesiden. Der opererer flere Facebook grupper i klubbens ungdomsafdeling, en generel for hele klubben og sejlerskolen har et par stykker.  Små videoklip benyttes.

Du finder klubbens facebook side her. Den bruges til at holde alle orienteret. Like, del og kommenter venligst, det betyder rigtig meget for vores synlighed.

Du finder klubbens facebook gruppe her. Gruppen er til løst og fast og en hurtig måde at kommunikere og dele oplevelser mellem medlemmer. Anmod om medlemskab i gruppen og en af medlemmerne lukker dig ind.

Infoboard

Elektroniske informationstavler i klubhusets restaurant indeholder generel information om klubben rettet mod både medlemmer og ikke medlemmer. Gode billeder kombineret med korte tekster.

Opslagstavler

Opslagstavler i klubhuse og på broer benyttes løbende til at minde om arrangementer. I kapsejladssituationen er opslagstavler den foretrukne platform. Her formidles resultater og programændringer.

Klubhuset, Mongo, Sejlerstuen og Dagplejen

At mødes og udveksle nyt er selvfølgelig det allerbedste. Og der er mange muligheder. Følg med i kalenderen og mød op.

I vintersæsonen

Søndags hygge i klubhuset hver søndag fra kl. 11.00.

Happy Hour hver fredag kl. 16-18. Dobbelt op for en bon. Formanden orienterer om, hvad der sker.

Dit bidrag

Synes du, der er noget, vi mangler at informere om eller en god historie at fortælle så send historier og billeder til den ansvarlige redaktør og kommunikationsudvalget.

 

 

En god historie

Har du en god historie, så glæd dine klubkammerater med det, og send det til en af redaktørerne.

Gode billeder

Husk tag billeder før – under og efter arrangementer og stævner og del dem med os. De er fantastiske til at fortælle om alt det, der foregår i vores klub.

;