Lørdag bestod 19 elever i Horsens Sejlklubs Sejler – & Kapsejladsskole den praktiske prøve til duelighedsbeviset med stor ros af censor Carsten Madsen.

Stort tillykke.

Sejlerskolens instruktører

;