Sidste weekend af februar var Dommens Dag for Sejlerskolens Navigationshold. Vintersæsonen var gået med at sætte sig ind i mysterierne omkring navigation og sømandsskab, så nu var den forestående eksamen næstsidste waypoint inden den eftertragtede mållinje – Duelighedsbeviset.

Mange sære ting skulle læres – på hvilken side passeres et uddybningsfartøj, der ikke er under kommando, og som stryger miner for sejl? Og hvis man fanger en blåhval ud for Borres Knob, må man så spise det af det, man kan, og smide resten overbord? (svaret er selvfølgelig ”Nej”, for blåhvalen er jo ikke en fisk.)

26 kursister lastet ned til plimsolmærket af viden om brakvandets indflydelse på deviationen i Bygholm Søs øvre løb blev – fordelt over 3 dage – i timevis krydsforhørt af den strenge, men retfærdige Eksaminator om alt, hvad enhver kyndig sejler skal vide. Herefter måtte de i hold på to gøre rede for deres eksamensopgave bestående af en sejladsplanlægning gennem vanskeligt navigable, men stærkt eksotiske farvande som Lindholm Dyb og Århus Bugt.

Efter en times hjernevrid og udfoldelse af paratviden, kunne Eksaminator 26 gange afsige dommen: BESTÅET. For de 8 kursister, der i forvejen havde rundet den praktiske prøve i sejlads, betød det, at målet var nået: Duelighedsbeviset var ombord. For de øvrige 18 var det kun det første waypoint på ruten til Duelighedsmærket. Forude venter Mållinien: den afsluttende prøve i praktisk sejlads.

Planen var, at de nye Duelighedsgaster traditionen tro skulle have overrakt beviset på deres færdigheder af HSH Formand ved Standerhejsningen, men coronavirusserne saboterede jo højtideligheden.

De nye indehavere af Duelighedsbeviset er:
Anders Thomsen
Arne Kehren Karlsson
Asbjørn Tangen Søgaard
Bjarne Brodersen
Kurt Lykke Larsen
Malene Søby Christophersen
Steen Hansen
Søren Winterberg
De ønskes alle hjerteligt til lykke og velkommen blandt alle duelige sejlere på havet.

Billedtekst:
Pernille Arntoft og Asbjørn Tangen Søgaard redegør for deres planlægning over for eksaminator, Carsten Madsen

Tekst af Hans Christian Dahlerup Koch

;