KURSUSPROGRAM SEJLER- OG KAPSEJLADSSKOLEN

Horsens Sejlklubs Sejler - & Kapsejladsskole tilbyder følgende kurser

Praktisk Sejlads begynder

15 hverdagsaftener og mulighed for at deltage i ture i maj – september.
Til- og afrigning, optagning og søsætning og forårsklargøring af bådene.
Skolebådene sejler mandag – torsdag. 1 hold består af 3 elever og én instruktør, der sejler en bestemt ugedag.
Kræver: medlemskab i Horsens Sejlklub. Pris: kr. 1800

Praktisk sejlads øvede og let øvede

15 hverdagsaftener og mulighed for at deltage i ture.
Til– og afrigning, optagning og søsætning og forårsklargøring af bådene.
Der sejles i hold på 3 elever og én instruktør 4 aftener om ugen.
Kræver: medlemskab i Horsens Sejlklub.
Pris: kr. 1.800.

Kapsejladsskole for let øvede og øvede med duelighedsbevis

Der sejles torsdage i klubbens 3 J/70 både, på baner der lægges ud efter vindforholdene den enkelte aften. Kursus start medio april til september.
Kræver: medlemskab i Horsens Sejlklub.
Pris: kr. 1.800

VINTER

Duelighedsbevis – teoretisk del

Tid: Onsdage kl. 19 – 21.30 og enkelte lørdage fra kl. 9.30 – 13.00. Opstart 4/10 2023
Undervisere: Hans Koch, John Domino.
Pris: kr. 1.800 + bøger.
Hvem: Kun adgang for sejlere i Horsens Sejlklubs Sejlerskole.
Litteraturliste klik her:
Bemærk: Den praktiske del af duelighedsbeviset foregår fra maj til september 2024

Yachtskipper af tredje grad (Y3)

Tid: Tirsdage kl. 18.30 – 21.30 og 2 lørdage kl. 9 – 15.
Start: 8. oktober 2024
Underviser: Henrik Grimm Vestergaard.
Pris: kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub.
Kr. 3.000 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber på Horsens Lystbådehavn.
Kr. 3.500 for andre deltagere.
Krav for deltagelse: Bestået praktisk del af Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis eller speedbådskørekort.
Bemærk: Max 18 deltagere. Holdet startes ved min 10 deltagere

VHF kursus – SRC certifikat

Tid: Næste kursus er endnu ikke planlagt
Pris: kr. 500 for medlemmer af Horsens Sejlklub.
Kr. 600 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber på Horsens Lystbådehavn.
Bemærk: Holdet startes ved min 10 deltagere, maks 15 deltagere.

Yachtskipper af første grad (Y1)

Tid: Gennemføres hvert 2. år. Næste hold vinter 2025 – 2026
Underviser: Carsten Aagaard Rasmussen
Pris: kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub.
Kr. 3.000 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber på Horsens Lystbådehavn.
Kr. 3.500 for andre deltagere.
Krav for deltagelse: Bestået og erhvervet bevis som Yachtskipper af tredje grad.
Bemærk: Max 18 deltagere. Holdet startes ved min 10 deltagere

Horsens Sejlklub / Sejler – & Kapsejladsskolen

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Henrik Valkær
Tlf: 5251 9800
E-mail: sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk

Teoretisk undervisning

Foregår i Horsens Sejlklubs undervisningslokaler Mongo, Nordøstpassagen 15, 8700 Horsens.

Praktisk sejlads

Sejles i Horsens Sejlklubs skolebåde.

;