Lørdag bestod 19 elever i Horsens Sejlklubs Sejler– og Kapsejladsskole den praktiske prøve til duelighedsbeviset med stor ros af censor Carsten Madsen