Horsens Sejlklubs Sejler – & Kapsejladsskole

Kvalitetshåndbog

Formålet med håndbogen

Denne håndbog, Del 1, der er den grundlæggende del af Sejlerskolens kvalitets-styringssystem, har 3 formål:

  1. at give Sejlerskolens elever et klart billede af hvilke færdigheder, de som minimum tilegner sig ved at gennemgå den uddannelse, skolen tilbyder.
  2. at fastlægge generelle retningslinjer for, på hvilken måde og under hvilke pædagogiske former undervisningen i og styringen af Sejlerskolen foregår.
  3. at sikre en hensigtsmæssig ensartethed i Sejlerskolens uddannelsesaktiviteter.

Læs Sejler & Kapsejladsskolens Kvalitetshåndbog_vers_2 – 8.4.13 (14 sider)

;