Horsens Sejlklubs Sejler – & Kapsejladsskole

Kvalitetshåndbog

Formålet med håndbogen

Denne håndbog, Del 1, der er den grundlæggende del af Sejlerskolens kvalitets-styringssystem, har 3 formål:

  1. at give Sejlerskolens elever et klart billede af hvilke færdigheder, de som minimum tilegner sig ved at gennemgå den uddannelse, skolen tilbyder.
  2. at fastlægge generelle retningslinjer for, på hvilken måde og under hvilke pædagogiske former undervisningen i og styringen af Sejlerskolen foregår.
  3. at sikre en hensigtsmæssig ensartethed i Sejlerskolens uddannelsesaktiviteter.

Læs Sejler & Kapsejladsskolens Kvalitetshåndbog_vers_2 – 8.4.13 (14 sider)

Horsens Sejlklub / Sejler – & Kapsejladsskolen

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Henrik Valkær
Tlf: 5251 9800
E-mail: sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk

Teoretisk undervisning

Foregår i Horsens Sejlklubs undervisningslokaler Mongo, Nordøstpassagen 15, 8700 Horsens.

Praktisk sejlads

Sejles i Horsens Sejlklubs skolebåde.

;