Kapsejladsudvalget

Opgaver og ansvarsområder

Opgaver

  • Afvikling og gennemførelse af kapsejladsstævner
  • Afvikling og gennemførelse af aftenkapsejladser
  • Sikre at der er kvalificerede dommere, jurymedlemmer, baneledere, klubmålere og stævneledere
  • Sikre afvikling af regelkurser mv. i klubregi
  • Budget og økonomistyring af planlagte og afholdte stævner

 

Kontaktpersoner

Knud Erik Feldt

Knud Erik Feldt

Formand, bestyrelse og torsdagssejladser

e: knuderikfeldt47@gmail.com

m: 2894 8393

Morten Fjerbæk

Morten Fjerbæk

Stævneleder

e: fjerbaek@gmail.com

m: 4046 1718

Claus Bjørnhart

Claus Bjørnhart

Klubmåler

e: claus.bjornhart@velux.com

m: 2174 0462

Kapsejlads

Kontaktperson kapsejlads:

Knud Erik Feldt
Mail: knuderikfeldt47@gmail.com
Tlf
: 2894 8393

;