Torsdag den 18. januar 2018 Klokken 19.00 I klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmer
  6. fastlæggelse af årskontingent
  7. Valg af formand,
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad.7

Formanden ikke på valg i år

Ad.8

På valg er:

Svend Smedegaard modtager genvalg
Kristian Smedegaard modtager genvalg
Klaus Schubert modtager genvalg
Suppleant:
Peter Bjerremand modtager genvalg

Ad. 9

Anders Andersen og Søren Andersen modtager genvalg

 

Tilmelding til sejlerret

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for at få sejlerret, sejlklubben betaler sejler retten, man betaler selv sine drikkevarer.

Spisningen er klokken 18.00, indskrivning til generalforsamling klokken 18.45. General forsamlingen starter klokken 19.00

Tilmelding til spisning til restauranten 75 62 19 75 senest den 11.januar 2018 klokken 12.00.

Årsregnskabet

Årsregnskabet for 1.november 2016 til 31.oktober 2017 vil 14 dage før generalforsamlingen blive offentliggjort her på klubbens hjemmeside.

 

;